Probacja i jej znaczenie w resocjalizacji - 2017 - Szkoła Policji w Pile

Probacja i jej znaczenie w resocjalizacji

W dniu 21 listopada słuchacze Szkoły Policji w Pile uczestniczyli w wykładzie poświęconym probacji i jej znaczeniu w resocjalizacji, przygotowanym przez nadkom. dr. Michała Zielonkę.

Prelegent zwrócił uwagę słuchaczy na kilka istotnych kwestii związanych z resocjalizacją, np. że w dzisiejszych czasach główny nacisk kładzie się na jej wykorzystanie w oparciu o społeczeństwo, poprzez programy resocjalizacyjne, które mają na celu powrót osoby skazanej do społeczeństwa. Podkreślił, że resocjalizacja w zakładzie karnym jest realizowana przez prowadzenie różnego rodzaju zajęcia oświatowe i kulturalne, wolontariat oraz współdziałanie ze społeczeństwem. Następnie podkreślił, że na rozwój nauki o resocjalizacji miało wpływ silne oddziaływanie nurtów teoretycznych: behawioralnego, psychodynamicznego, psychologii humanistycznej i kognitywno-interakcyjnego. Na zakończenie nadkom. Michał Zielonka odpowiedział słuchaczom na nurtujące ich pytania.

 

Paulina Politowska