„Jak pamiętamy, tak będziemy pamiętani” - 2017 - Szkoła Policji w Pile

„Jak pamiętamy, tak będziemy pamiętani”

W miniony czwartek w Szkole Policji w Pile gościliśmy Alicję Kobus – wiceprzewodniczącą Zarządu i Rady Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP, która odwiedziła miejsce spoczynku dawnych mieszkańców Piły narodowości żydowskiej.

Podczas wizyty, która miała miejsce 23 listopada, Alicja Kobus oraz Artur Łazowy – prezes Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych EFFATA wraz z grupą „Niebanalni Medialni” z Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Pile zapalili znicze na pomniku upamiętniającym XVII-wieczny cmentarz żydowski znajdujący się niegdyś na części terenu przyległego do naszej Szkoły. Po krótkiej modlitwie i rozmowie z młodzieżą, pani Kobus oraz pan Łazowy spotkali się z p.o. zastępcą komendanta Szkoły Policji w Pile podinsp. Michałem Kominowskim.

Przypominamy, że pomnik jako miejsce upamiętnienia jest dostępne dla wszystkich, którzy chcieliby pomodlić się, zapalić światełko i pomyśleć o żydowskich sąsiadach, którzy kiedyś współtworzyli Piłę. W tym celu należy nawiązać kontakt z Dyżurnym Szkoły poprzez Biuro Przepustek znajdujące się w holu głównego wejścia do budynku.

Paulina Politowska