III edycja kursu specjalistycznego „Handel ludźmi” - 2017 - Szkoła Policji w Pile

III edycja kursu specjalistycznego „Handel ludźmi”

Walka z handlem ludźmi jest jednym z najistotniejszych wyzwań, jakie stoją dzisiaj przed organami ścigania. Dlatego tak ważne jest, by starać się za wszelką cenę i wszelkimi dostępnymi środkami wpływać na zminimalizowanie skali tego zjawiska. Pomocna w tym może okazać się wiedza i doświadczenie, jakie nabyli uczestnicy III edycji kursu specjalistycznego z zakresu zapobiegania przestępstwom handlu ludźmi i ich zwalczania.

W dniach 13-17 listopada osiemnastu funkcjonariuszy służby kryminalnej z różnych garnizonów Policji, realizujący zadania służbowe związane z zapobieganiem i zwalczaniem przestępstwa handlu ludźmi, wzbogacało swoją wiedzę o współczesne formy wykorzystania osób jako ofiary handlu ludźmi, metody działania sprawców oraz taktykę prowadzenia czynności wykrywczych.

Prelegentami, którzy podzielili się wiedzą z uczestnikami kursu byli wykładowcy Zakładu Służby Kryminalnej: podinsp. Krzysztof Sawicki, podkom. Jolanta Kamińska, st. asp. Agnieszka Kuszyk oraz nadkom. Ewa Mańka z Wydziału Organizacji Szkolenia i Dowodzenia. W charakterze eksperta zewnętrznego w zakresie zapobiegania i zwalczania przestępstwa handlu ludźmi wykłady prowadził nadkom. Michał Witkowski z Wydziału do Walki z Handlem Ludźmi Biura Kryminalnego KGP.

Krzysztof Sawicki, Leszek Koźmiński