W rocznicę „nocy kryształowej” - 2017 - Szkoła Policji w Pile

W rocznicę „nocy kryształowej”

W Pile ludność wyznania mojżeszowego mieszkała przez cztery stulecia, stanowiąc istotną część tego wielokulturowego społeczeństwa. Funkcjonowały tu: gmina żydowska, szkoła żydowska, różnorodne stowarzyszenia i organizacje.

Synagoga, czyli najważniejsze miejsce dla Żydów, usytuowana była w centrum miasta. Została ona zniszczona przez hitlerowców podczas „nocy kryształowej” z 9 na 10 listopada 1938 r.  Do obecnych czasów nie zachowało się prawie nic z zabytków tej kultury. Jedynie fragment muru okalającego kirkut, przypomina jeszcze dawne czasy, kiedy pilską społeczność zgodnie tworzyli zarówno Polacy, Niemcy i Żydzi.

Kultywując pamięć o dawnych mieszkańcach Piły, w dniu 9 listopada, czyli w rocznicę „nocy kryształowej”, w Szkole Policji zostało zorganizowane spotkanie poświęcone historii Żydów w Pile. Niezwykle ciekawa i jeszcze nieustannie odkrywana tematyka, zgromadziła w szkolnej auli wiele osób, w tym słuchaczy - policjantów przebywających w Szkole oraz uczniów zrzeszonych w Grupie Niebanalni Medialni z Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Pile wraz z panią Katarzyną Włodkowską - polonistką tejże szkoły, która w interesujący sposób przybliżyła zebranym tytułową tematykę. Dodatkowym walorem spotkania była część artystyczna, na którą złożyła się wiązanka utworów żydowskich wykonana przez uczniów popularnej „Nafty”.

Po spotkaniu, słuchacze i młodzież, przeszli pod pomnik upamiętniający istnienie XVII-wiecznego cmentarza żydowskiego. Zgromadzeni w tym szczególnym miejscu wysłuchali pana Piotra Grzesia ze Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych EFFATA, który odczytał fragmenty książki Petera Cullmana pt. „History of the Jewish Community of Schneidemühl – 1641 to the Holocaust” (Historia Gminy Żydowskiej z Piły od roku 1641 do Holokaustu) w tłumaczeniu Agnieszki Kin. Odczytane fragmenty pozwoliły uczestnikom spotkania na zapoznanie się z historią żydowskich rodzin i wspomnieniami dawnych mieszkańców Piły.

W ramach podziękowania za zorganizowanie spotkania, podinsp. Jacek Słoński - kierownik Sekcji Prezydialnej, przekazał, w imieniu Komendanta Szkoły Policji w Pile, zaangażowanym w jego przygotowanie osobom, upominki związane ze Szkołą.

 

 

Waldemar Hałuja