Czas na zmiany - 2017 - Szkoła Policji w Pile

Czas na zmiany

Ostatniego dnia października ze służbą w policyjnym mundurze pożegnał się podkom. Robert Aftyka.

Uroczysta zbiórka z udziałem komendantów oraz kadry kierowniczej Szkoły odbyła się w sali konferencyjnej Szkoły. Komendant insp. Beata Różniak-Krzeszewska oraz Zastępcy Komendanta Szkoły - insp. Roman Gryczka i podinsp. Michał Kominowski wręczyli komisarzowi upominki mające przypominać czas spędzony w Szkole. Żegnając jednego ze swoich funkcjonariuszy, pani Komendant powiedziała: „Rzeczą naturalną jest, że upływający czas niesie ze sobą zmiany w życiu każdego człowieka. Mam nadzieję, że czas spędzony w Szkole Policji w Pile będzie dla Pana powodem do miłych wspomnień”.

Podkom. Robert Aftyka przez okres ponad 9 lat pełnił służbę w jednostkach terenowych Policji na różnych stanowiskach. Ze Szkołą Policji w Pile związany był od dnia 16 lutego 2013 r. Przez ten okres służbę pełnił jako nauczyciel policyjny na stanowisku młodszego wykładowcy Zakładu Służby Kryminalnej.

 

Paulina Politowska, Ewa Pająk