Październikowe „Drzwi Otwarte” - 2017 - Szkoła Policji w Pile

Październikowe „Drzwi Otwarte”

Szkoła Policji w Pile, dostrzegając wśród młodzieży chęć poszerzenia swojej wiedzy o wiadomości z zakresu wyboru przyszłej drogi zawodowej, cyklicznie raz (dwa razy) w miesiącu, organizuje „Drzwi Otwarte Szkoły Policji”. W ramach tych spotkań, w październiku, Szkołę zwiedziły grupy młodzieży z Bydgoszczy oraz Trzcianki.

Szkoła Policji w Pile, to jedna z nielicznych i jedna z najstarszych szkół resortowych, w której każdego roku kształci się ponad 2 tysiące policjantów w ramach różnego rodzaju szkoleń. Wychodząc naprzeciw akcji „Zostań jednym z nas”, prowadzonej przez wszystkie garnizony Policji, w naszej Szkole organizowane są spotkania z uczniami szkół średnich. Taka forma kontaktu umożliwia poznanie nurtujących młodzież zagadnień, zobaczenie przykładowych tajników pracy w policyjnym mundurze oraz pozwoli na bardziej świadome zaplanowanie swojej przyszłości.

W październiku, z oferty „Drzwi Otwartych”, skorzystały dwie szkoły średnie. Uczniowie Szkoły Technicznej przy Bydgoskim Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Bydgoszczy zwiedzali Szkołę Policji w Pile w dwóch terminach – 13 oraz 27 października,

natomiast uczniowie Liceum Ogólnokształcącego w Trzciance – 26 października.

Młodzież zapoznała się z bazą dydaktyczną, warunkami bytowymi oraz zasadami funkcjonowania Szkoły. Oprócz wizyty na strzelnicy, hali sportowej, czy w sali pierwszej pomocy, zorganizowane zostało spotkanie z panią Moniką Czerniel – szkolnym specjalistą od doborów, która odpowiadała na pytania uczniów związane z procesem wstąpienia w szeregi Policji. Dodatkowo, wszyscy uczniowie wzięli udział w prelekcjach przeprowadzonych przez policyjnych wykładowców.

Obie grupy z Bydgoszczy uczestniczyły w prelekcji z zakresu entomoskopii, którą przeprowadził podkom. Paweł Leśniewski, natomiast licealiści z Trzcianki wysłuchali wykładu asp. Mariusza Cichego dotyczącego cyberprzestępczości i bezpieczeństwa w sieci.

 

Paulina Politowska