Bezpieczeństwo naszą wspólną sprawą. Kolejna odsłona KMZB - 2017 - Szkoła Policji w Pile

Bezpieczeństwo naszą wspólną sprawą. Kolejna odsłona KMZB

Diagnozowanie problemów społecznych i zagrożeń bezpieczeństwa stanowi podstawę każdego programu służącego rozwiązywaniu problemów ludzi, a co za tym idzie – lepszemu zaspokajaniu ich potrzeb i poprawie jakości ich życia. W diagnozie pytamy o to, jak jest, a także o to, dlaczego tak jest. Wyjaśnienie przyczyn problemów umożliwia sformułowanie skutecznych sposobów ich rozwiązania, a więc określenie trafnych i adekwatnych do rzeczywistej sytuacji celów naszych działań oraz wskazanie środków służących ich realizacji. Konsekwencją takiej diagnozy jest wypracowanie programu służącego do anonimowego komunikowania się obywateli z organami ścigania. Dotyczy to osób, które bezpośrednio bądź pośrednio czują, że ich bezpieczeństwo jest zagrożone, a zadaniem służb uprawnionych do realizacji zadań związanych z bezpieczeństwem jest przyjęcie informacji, ich weryfikacja i umiejętne postawienie diagnozy. Następnym etapem jest reakcja w ramach zadań prewencyjnych bądź natychmiastowe wyeliminowanie zagrożenia. Wychodząc naprzeciw potrzebom obywateli, powstała aplikacja informatyczna o nazwie Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa (KMZB).

W celu kompleksowego zapoznania słuchaczy kursów specjalistycznych i podstawowych aktualnie odbywających szkolenie w Szkole Policji w Pile, wykładowca Zakładu Prewencji i Technik Interwencyjnych kom. Sebastian Wegner przeprowadził wykład poświęcony prawnym i technicznym aspektom funkcjonowania KMZB.

 

SP Piła