„Dzielnicowy Roku 2017” - eliminacje - 2017 - Szkoła Policji w Pile

„Dzielnicowy Roku 2017” - eliminacje

Data publikacji 02.10.2017

W dniach 27-29 września w Szkole Policji w Pile odbyły się wojewódzkie eliminacje do X Ogólnopolskich Zawodów Policjantów Dzielnicowych „Dzielnicowy Roku 2017”. Zawody objął honorowym patronatem Wojewoda Wielkopolski Zbigniew Hoffmann.

W trakcie eliminacji odbyły się cztery konkurencje: strzelanie, symulacja przyjęcia interesanta, pierwsza pomoc medyczna oraz test wiedzy zawodowej obejmujący szeroko rozumianą problematykę służby prewencyjnej.

W dniu 28 września w pilskiej Szkole Policji odbyła się narada służbowa komendantów miejskich i powiatowych garnizonu wielkopolskiego właściwych do spraw prewencji, której przewodniczył p.o. Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu - insp. Piotr Mąka.

Następnego dnia w Komendzie Powiatowej w Pile miała miejsce narada kierownictwa wielkopolskiej Policji, której przewodniczył insp. Roman Kuster – Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu.

Po podsumowaniu narady odbyło się uroczyste zakończenie eliminacji wojewódzkich do X Ogólnopolskich Zawodów Policjantów Dzielnicowych „Dzielnicowy Roku 2017”.

Zwycięzcą został mł. asp. Krzysztof Biernacki - dzielnicowy z Komendy Powiatowej Policji w Pile.

W uroczystości zakończenia i wręczenia nagród laureatom udział wzięli: Waldemar Paternoga - Zastępca Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, insp. Roman Kuster – Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu, insp. Beata Różniak-Krzeszewska – Komendant Szkoły Policji w Pile, podinsp. Andrzej Szary - Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów.

 

Michał Zielonka