Kolejni operacyjni - 2017 - Szkoła Policji w Pile

Kolejni operacyjni

W dniu 27 września dobiegła końca piąta tegoroczna edycja kursu specjalistycznego dla policjantów służby kryminalnej wykonujących czynności operacyjno-rozpoznawcze. Uczestniczyło w nim 79 funkcjonariuszy reprezentujący wszystkie garnizony Policji i Centralne Biuro Śledcze Policji.

Przez prawie trzy miesiące pobytu w pilskiej Szkole słuchacze mieli możliwość poszerzania wiedzy w następujących zakresach: prowadzenia postępowania przygotowawczego i pracy operacyjnej, realizowania procesu wykrywczego wybranych przestępstw, doskonalenia strzeleckiego i umiejętności udzielania pierwszej pomocy.

Ważnym elementem ukończonego szkolenia była niepowtarzalna szansa podnoszenia umiejętności praktycznych, obejmujących najważniejsze czynności procesowe i operacyjne, jak np. przeszukanie, oględziny, zatrzymanie osoby, obserwacja, zasadzka, które stanowią o jakości i efektywności codziennej służby policjantów zwanych popularnie „kryminalnymi”. Posiadanie statutu absolwenta takiego typu kursu specjalistycznego daje funkcjonariuszom możliwości dalszego doskonalenia się w wyspecjalizowanych zakresach merytorycznych, dla których przygotowane są w naszej Szkole liczne szkolenia, obejmujące cały wachlarz tematyczny kryminalnej służby.

Leszek Koźmiński