Jubileusze, nagrody i wyróżnienia - 2017 - Szkoła Policji w Pile

Jubileusze, nagrody i wyróżnienia

W sali konferencyjnej pilskiej Szkoły Policji odbyła się uroczysta odprawa służbowa kadry kierowniczej, podczas której Komendant Szkoły Policji w Pile insp. Beata Różniak – Krzeszewska wręczyła funkcjonariuszom nagrody oraz wyróżnienia.

W piątek podczas uroczystej odprawy kadry kierowniczej Szkoły Komendant Szkoły Policji w Pile insp. Beata Różniak – Krzeszewska wręczyła funkcjonariuszom nagrody oraz pisemne wyróżnienia z okazji jubileuszy,  wzorowego wykonywania obowiązków służbowych, promowania Szkoły  i budowania jej pozytywnego wizerunku poprzez działalność charytatywną, a także zaangażowania w przygotowanie i przeprowadzenie Ogólnopolskiego Konkursu Policjant Służby Kryminalnej i IX Ogólnopolskiego Turnieju Klas Policyjnych.

Za wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych w związku z jubileuszem 25- lecia służby, Pani Komendant Szkoły Policji w Pile insp. Beata Różniak – Krzeszwska nagrodą pieniężną wyróżniła:

podinsp. Grzegorza Kuziemskiego - wykładowcę Zakładu Prewencji i Technik Interwencyjnych
nadkom. Marka Rozwoda – dowódcę kompanii Wydziału Organizacji Szkolenia i Dowodzenia

Komendant Główny Policji na wniosek Pani Komendant Szkoły Policji w Pile za zaangażowanie w przygotowanie i przeprowadzenie IX Ogólnopolskiego Turnieju Klas Policyjnych „Klasa Policyjna Roku 2017” nagrodą pieniężną wyróżnił:

kom. Mariusza Miernowskiego  – kierownika Zakładu Prewencji i Technik Interwencyjnych,

asp. szt. Sławomira Jurczyńskiego  – młodszego wykładowcę Zakładu Prewencji i Technik Interwencyjnych,

podkom. Marcina Kolasińskiego  – młodszego wykładowcę Zakładu  Prewencji i Technik Interwencyjnych,

podinsp. Andrzeja Harendę  – starszego wykładowcę Zakładu  Prewencji i Technik Interwencyjnych,

podinsp. Roberta Hampelskiego  – starszego  wykładowcę Wydziału Organizacji, Szkolenia i Dowodzenia.

Komendant Główny Policji na wniosek Pani Komendant Szkoły Policji w Pile za zaangażowanie w przygotowanie i przeprowadzenie Ogólnopolskiego Konkursu „Policjant Służby Kryminalnej Roku 2017” nagrodą pieniężną wyróżnił:

mł. insp. Marzenę Brzozowską  – kierownika Zakładu Służby Kryminalnej,

podinsp. Leszka Koźmińskiego – zastępca kierownika Zakładu Służby Kryminalnej,

kom.    Michała Zielonkę  – zastępcę kierownika   Zakładu Prewencji i Technik Interwencyjnych,

podinsp. Marka Rychla  – starszego wykładowcę Zakładu Służby Kryminalnej,

podinsp. Jacka Słońskiego -  kierownika Sekcji Prezydialnej,

asp. Macieja Galara -  młodszego  wykładowcę Zakładu Służby Kryminalnej.

Ponadto Pani Komendant Szkoły Policji w Pile za zaangażowanie oraz wkład własny w organizację i przeprowadzenie IX Ogólnopolskiego Turnieju Klas Policyjnych „Klasa Policyjna Roku 2017” oraz Ogólnopolskiego Konkursu „Policjant Służby Kryminalnej Roku 2017” wyróżniła nagrodą pieniężną policjantów Zakładu Służby Kryminalnej oraz Zakładu Prewencji i Technik Interwencyjnych:

podkom. Renatę Kowalską -  młodszego  wykładowcę
podkom. Pawła Leśniewskiego - młodszego  wykładowcę
mł. asp. Sebastiana Polaka – młodszego wykładowcę
podinsp. Krzysztofa Sawickiego – starszego wykładowcę 
nadkom. Leszka Bielińaskiego – wykładowcę
sierż. szt. Magdalenę Borowiak -  pełniącą obowiązki  młodszego  wykładowcy
st. asp. Karolinę Hołowiecką  – młodszego  wykładowcę
st. asp. Marcina Mańczaka - młodszego  wykładowcę
podinsp. Waldemara Szilke – starszego wykładowcę
podinsp. Zbigniewa Bogusza  – starszego wykładowcę
st. asp. Małgorzatę Krzyżan -  młodszego  wykładowcę
asp. Artura Pinkowskiego - młodszego  wykładowcę
asp. szt. Janusza Trzynę  – wykładowcę
kom. Radosława Spychalskiego - młodszego  wykładowcę

Dodatkowo Pani Komendant Szkoły Policji w Pile za wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych w tym w propagowanie sportu i budowanie pozytywnego wizerunku Policji nagrodą pieniężna wyróżniła st. asp. Małgorzatę Krzyżan -  młodszego  wykładowcę  Zakładu Służby Kryminalnej.

Pani Komendant Szkoły Policji w Pile za wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych w tym promowanie Szkoły budując jej pozytywny wizerunek poprzez działalność charytatywną nagrodą pieniężną wyróżniła policjantów Zakładu Służby Kryminalnej oraz Wydziału Organizacji Szkolenia i Dowodzenia: podinsp. Zbigniewa Bogusza, asp. Jarosława Pińkowskiego, mł. asp. Przemysława Zublewicza oraz  podinsp. Wojciecha Thiela.

Pani Komendant podziękowała wszystkim naczelnikom, kierownikom oraz policjantom za rzetelną współpracę i wyraziła nadzieję na dalszą, tak owocną, pracę przekładającą się na wzorowe funkcjonowanie Szkoły i budowanie jej pozytywnego wizerunku.

 

Paulina Politowska