Wykorzystanie śladów entomoskopijnych - 2017 - Szkoła Policji w Pile

Wykorzystanie śladów entomoskopijnych

Wczorajsze popołudnie, słuchaczom trwających w naszej Szkole kursów specjalistycznego i podstawowego, upłynęło pod hasłem entomoskopii. Po raz kolejny, na prośbę zainteresowanych słuchaczy, podkom. Paweł Leśniewski oraz st. asp. Marcin Mańczak- wykładowcy Zakładu Służby Kryminalnej - poprowadzili fakultatywne zajęcia z zakresu wykorzystania śladów entomoskopijnych.

Podczas wykładu omówiono tematy związane z rozpoznawaniem i zabezpieczaniem śladów entomologicznych oraz możliwościami procesowego wykorzystania opinii biegłego z zakresu entomoskopii.

Ta, specyficzna specjalizacja wśród policjantów, cieszy się sporym zainteresowaniem wśród słuchaczy pilskiej Szkoły Policji. Tego typu wykłady organizowane są w szkole kilkanaście razy do roku. Nowością w bazie dydaktycznej Szkoły Policji w Pile były zorganizowane w maju br. I warsztaty entomologiczne dla techników kryminalistyki z kilku garnizonów policyjnych oraz prokuratorów.  

 

Paulina Politowska