Nadzór nad czynnościami zmierzającymi do zabezpieczenia majątkowego - 2017 - Szkoła Policji w Pile

Nadzór nad czynnościami zmierzającymi do zabezpieczenia majątkowego

W dniach 3 – 7 lipca 2017 r. w Szkole Policji w Pile realizowana była druga w tym roku edycja kursu specjalistycznego w zakresie nadzoru nad czynnościami zmierzającymi do zabezpieczenia majątkowego.

Uczestnikami kursu było 15 policjantów z garnizonu kujawsko – pomorskiego, opolskiego, śląskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego. Celem kursu jest przygotowanie funkcjonariuszy do wykonywania zadań służbowych polegających na ujawnianiu, identyfikacji i wnioskowaniu o zabezpieczenie majątkowe, jak również nadzoru nad prawidłową realizacją wyżej wymienionych zadań, prawidłowością rejestracji zabezpieczenia majątkowego i korzystania z narzędzi analitycznych w tym zakresie.

Oprócz kadry dydaktycznej Zakładu Służby Kryminalnej Szkoły Policji w Pile, zajęcia na wspomnianym kursie realizowali nauczyciele stowarzyszeni/eksperci zewnętrzni: kom. Sławomir Kaczmarzyk z Zespołu ds. Odzyskiwania Mienia Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku, mł. insp. Piotr Trzciński i Dagna Wierzchoń z Wydziału ds. Odzyskiwania Mienia Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji, oraz Piotr Leśniewski – komornik sądowy przy Sądzie Rejonowym w Chodzieży, sędzia dyscyplinarny w Krajowej Radzie Komorniczej w Warszawie.

 

Hanna Bigielmajer , Leszek Koźmiński