Praktyka czyni mistrza - 2017 - Szkoła Policji w Pile

Praktyka czyni mistrza

Data publikacji 07.07.2017

W ubiegły weekend słuchacze szkolenia zawodowego podstawowego ćwiczyli nabyte w trakcie nauki umiejętności.

. Na terenie powiatów: pilskiego, złotowskiego i czarnkowsko-trzcianeckiego, pełnili służbę patrolową wspólnie z policjantami z jednostek wymienionych powiatów. Słuchacze wzięli udział w zadaniach wynikających z profilaktycznego programu „Bezpieczne wakacje”, przekazywali informacje o fałszywych sprzedawcach w Internecie oraz o oszustwach metodą „na wnuczka”. Ponadto, przeprowadzili szereg interwencji domowych, w miejscach publicznych i związanych z kontrolą ruchu drogowego oraz zabezpieczeniem miejsc zdarzeń drogowych. Młodzi funkcjonariusze wzięli również udział w zabezpieczeniu 1150 krzaków marihuany i 4 kilogramów suszu tego narkotyku gotowego do dystrybucji.

 

Sebastian Wegner