Kolejni technicy wyszkoleni - 2017 - Szkoła Policji w Pile

Kolejni technicy wyszkoleni

Data publikacji 05.07.2017

Realizując kryminalne przesłanie celów szkoleniowych, pożegnaliśmy uczestników drugiej tegorocznej edycji kursu specjalistycznego dla techników kryminalistyki.

Dwudziestu słuchaczy z kilku garnizonów policyjnych przez prawie trzy miesiące zdobywało wiedzę i ćwiczyło umiejętności w zakresie ujawniania i zabezpieczania śladów kryminalistycznych podczas oględzin miejsc zdarzeń o różnym charakterze. Podnosili oni także swoja biegłość w zakresie fotografii kryminalistycznej.

Wspomniani absolwenci zapewne szczególnie zapamiętają zajęcia z oględzin miejsca wybuchu z uwagi na obecność, poza nauczycielami Zakładu Służby Kryminalnej, biegłego z zakresu badań fizykochemicznych z Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Poznaniu oraz asystentów Zespołu Minersko-Pirotechnicznego Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji w Poznaniu.

Nie mniejsze wrażenie wywarły na nich również zajęcia z zakresu oględzin miejsc zdarzeń o charakterze złożonym, które mieli szansę przeprowadzić w specjalnie przygotowanej przestrzeni miejsca katastrofy lotniczej. Perspektywa przeprowadzenia czynności techniczno-kryminalistycznych na miejscu zdarzenia, choć symulowanego, to jednak przygotowanego bardzo realistycznie – wrak samolotu, liczne ślady i przedmioty, manekiny odgrywające rolę zwłok i części ludzkich, wszystkie znajdujące się na rozległym terenie - spowodowała w pełni sprawne działanie. Przećwiczenie tak ważnych procedur oględzin z pewnością w przyszłości zaowocuje lepszym wykonywaniem czynności służbowych przez naszych absolwentów na miejscach poważnych zdarzeń o charakterze kryminalnym.

 

Leszek Koźmiński