Pierwsi tegoroczni absolwenci kursu PG - 2017 - Szkoła Policji w Pile

Pierwsi tegoroczni absolwenci kursu PG

Dla grupy uczestników kursu specjalistycznego w zakresie zwalczania przestępczości gospodarczej, koniec czerwca to czas podsumowania. Dziś 21 jego uczestników zdało właśnie egzamin, potwierdzający zdobycie nowych umiejętności i pogłębienie wiedzy z zakresu szeroko rozumianej przestępczości gospodarczej.

Absolwenci kursu na co dzień w policyjnych garnizonach z całego kraju, realizują zadania zwalczania tej coraz bardziej rozwijającej się przestępczości, wykonując czynności dochodzeniowo-śledcze lub operacyjno-rozpoznawcze. Wraz z ukończeniem kursu mają szansę na efektywniejsze prowadzenie postępowań przygotowawczych oraz zdobywanie sprawdzonych informacji operacyjnych, służących w walce ze szkodliwymi społecznie naruszeniami obrotu gospodarczego i instytucji finansów publicznych.

Leszek Koźmiński