Antykorupcyjnie na ekranie - 2017 - Szkoła Policji w Pile

Antykorupcyjnie na ekranie

W dniach 19-21 czerwca 2017 r. kadra dydaktyczna Zakładu Służby Kryminalnej – podkom. Hanna Bigielmajer, st. asp. Małgorzata Krzyżan, asp. Agnieszka Kuszyk, podkom. Robert Aftyka i mł. asp. Przemysław Zublewicz oraz operator kamery Włodzimierz Chamczyk z Sekcji Prezydialnej, wspólnie z funkcjonariuszami Wydziału do walki z Korupcją Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji, wzięli udział w przedsięwzięciu polegającym na przygotowaniu i realizacji krótkich scenek filmowych dotyczących zagadnień antykorupcyjnych.

Nagrane sceny dotyczyły przestępstw korupcyjnych określonych w art. 228 k.k. (łapownictwo bierne - sprzedajność), art. 229 k.k. (łapownictwo czynne - przekupstwo), art. 230 k.k. (płatna protekcja), art. 230a k.k. (handel wpływami), art. 271 § 3 k.k. (poświadczenie nieprawdy w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej), art. 296a k.k. (korupcja gospodarcza, korupcja menedżerów) i art. 305 k.k. (wpływanie na organizację i wynik przetargu).

Materiał, który powstał z inicjatywy Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji, będzie wykorzystywany podczas szkoleń związanych z profilaktyką i edukacją antykorupcyjną dla urzędów i instytucji państwowych, m.in. Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, które - w ramach współpracy międzyresortowej - prowadzi Wydział do walki z Korupcją Biura KGP.

Zamysłem twórców przedsięwzięcia było to, aby przekaz filmowy był zrozumiały i wiarygodny dla odbiorcy nieposiadającego wiedzy specjalistycznej. Tym samym będzie to znakomity materiał dydaktyczny, wykorzystywany podczas realizacji kursów specjalistycznych realizowanych w Szkole Policji w Pile, zwłaszcza w zakresie zwalczania przestępczości korupcyjnej oraz dla policjantów służby kryminalnej wykonujących czynności dochodzeniowo-śledcze i operacyjno-rozpoznawcze.

Hanna Bigielmajer, Leszek Koźmiński