Kolejny kurs medialny - 2017 - Szkoła Policji w Pile

Kolejny kurs medialny

Po raz drugi w bieżącym roku odbył się w szkole kurs specjalistyczny w zakresie współpracy z mediami.

Głównym celem kursu jest przygotowanie policjantów zajmujących stanowiska kierownicze, w szczególności kierowników jednostek oraz komórek organizacyjnych Policji i ich etatowych i „nieetatowych” zastępców do wykonywania zadań związanych z udzielaniem informacji środkom masowego przekazu.

W kursie wzięła udział grupa 13 policjantów z komend wojewódzkich Policji w: Białymstoku, Gdańsku, Gorzowie Wielkopolskim, Katowicach, Lublinie, Łodzi, Poznaniu i Wrocławiu. Po siedmiu dniach zajęć teoretycznych i praktycznych, uczestnicy otrzymali świadectwa ukończenia kursu. Teraz przed nimi trudny egzamin ze sztuki kontaktu z mediami.

 

Jacek Czechowski