Sympozjum z zakresu badań wypadków drogowych - 2017 - Szkoła Policji w Pile

Sympozjum z zakresu badań wypadków drogowych

Młodszy wykładowca Zakładu Służby Kryminalnej asp. Artur Pinkowski uczestniczył w XIII Ogólnopolskim Sympozjum Policyjnych Biegłych z zakresu Badań Wypadków Drogowych. Była to znakomita okazja do poszerzenia wiedzy i umiejętności wykorzystywanych na co dzień podczas realizacji zadań dydaktycznych na kursach specjalistycznych dla techników kryminalistyki i policjantów służby kryminalnej wykonujących czynności dochodzeniowo-śledcze.

Bogaty program konferencji obejmował zagadnienia dotyczące m.in. dokumentowania i symulacji zdarzeń drogowych z wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań technologicznych (aplikacji komputerowych, skanerów 3D i powietrznych statków bezzałogowych), wykorzystania biegłych różnych specjalności w opiniowaniu, zasad prawidłowych oględzin miejsc wypadków drogowych i uczestniczących w nich pojazdów.

Udział w sympozjum był także możliwością do wymiany poglądów i zawarcia cennych kontaktów, mogących stanowić pomoc w realizacji zajęć dydaktycznych w Szkole Policji w Pile.

 

Leszek Koźmiński