„Aviacrash” - 2017 - Szkoła Policji w Pile

„Aviacrash”

W dniach 25-26 maja w Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego Europy Środkowo-Wschodniej Politechniki Śląskiej odbyło się szkolenie „Aviacrash”, w którym uczestniczyli wykładowcy Zakładu Służby Kryminalnej: asp. Małgorzata Krzyżan i asp. Marcin Mańczak.

Te specjalistyczne zajęcia szkoleniowe z zakresu działań związanych z wypadkiem lotniczym przeznaczone były w głównej mierze dla funkcjonariuszy organów wymiaru sprawiedliwości i ochrony porządku publicznego. Celem szkolenia było przekazanie podstawowej wiedzy z zakresu czynności związanych z zaistnieniem wypadku lotniczego. Treści programowe obejmowały m.in.: funkcjonowanie lotnictwa w Polsce, podstawy prawne funkcjonowania lotnictwa w naszym kraju, podstawy prawne badania wypadków lotniczych, badanie wypadków przez Państwową Komisję Badania Wypadków Lotniczych, przyczyny i okoliczności wypadków lotniczych, wykonywanie ekspertyz dodatkowych, zabezpieczenie podstawowych dowodów rzeczowych po wypadku oraz oględziny miejsca wypadku.

Udział w tego rodzaju szkoleniu stanowi istotny element przygotowań kadry Szkoły Policji w Pile do prowadzenia zajęć dydaktycznych na kursach specjalistycznych dla techników kryminalistyki i kierowników zespołów oględzinowych. Zdobyta wiedza i umiejętności nauczycieli policyjnych wykorzystane zostaną także w planowanych doskonaleniach zawodowych z zakresu kryminalistycznego badania miejsca katastrofy w ruchu lądowym lub powietrznym, w ramach których przygotowywane są symulowane miejsca zdarzeń o takim właśnie charakterze.

Leszek Koźmiński