Z „Iskrą” w oku - 2017 - Szkoła Policji w Pile

Z „Iskrą” w oku

W dniu 29 maja na terenie Szkoły odbyły się warsztaty dla słuchaczy kursów podstawowych z zakresu sposobów dokonywania pomiarów prędkości przez Policję. Dzięki uprzejmości p.o. Komendanta Powiatowego w Pile mł. insp. Sebastiana Cichockiego, warsztaty zorganizowano przy współudziale policjantów z Wydziału Ruchu Drogowego KPP w Pile.

Prelegentami, którzy podzielili się wiedzą z uczestnikami kursu byli wykładowcy Zakładu Prewencji i Technik Interwencyjnych: kom. Sławomir Banach oraz podkom. Bartosz Ogrodniczuk. W charakterze ekspertów zewnętrznych, którzy od strony praktycznej przedstawili tematykę używania przyrządów kontrolno-pomiarowych byli: sierż. sztab. Piotr Kozłowski oraz sierż. Krzysztof Konik z Wydziału Ruchu Drogowego KPP w Pile

Słuchacze zostali zapoznani z teoretycznymi oraz praktycznymi zasadami posługiwania się urządzeniami przeznaczonymi do pomiaru prędkości wykorzystywanymi przez Policję: Iskra 1, Ultra Lyte oraz wideorejestratorem Wideorapid 2A.

 

 

Sławomir Banach, Bartosz Ogrodniczuk