Ewakuacja! - 2017 - Szkoła Policji w Pile

Ewakuacja!

Przynajmniej raz w roku, w Szkole Policji w Pile, odbywają się ćwiczenia związane z ewakuacją.

Tegoroczny scenariusz zakładał wybuch, w wyniku którego ucierpiały dwie osoby. Po rozpoznaniu zagrożenia przez dyżurnego szkoły, ogłosił on alarm i rozpoczął ewakuację przebywających w budynku osób. Wszyscy przebywający w szkole, wyznaczonymi drogami opuścili budynek. Po przybyciu na miejsce jednostek straży pożarnej, dowodzenie akcją ratowniczą przejęli strażacy.

 

Jacek Czechowski, Paulina Politowska