Czas kolejnych pożegnań z mundurem - 2017 - Szkoła Policji w Pile

Czas kolejnych pożegnań z mundurem

Wraz z końcem zeszłego tygodnia, dla trzech doświadczonych funkcjonariuszy Szkoły Policji w Pile, przyszedł również czas pożegnania z mundurem.

W piątek, 12 maja br., w sali konferencyjnej Szkoły Policji w Pile odbyło się pożegnanie odchodzących na emeryturę, od wielu lat związanych ze Szkołą, funkcjonariuszy: mł. insp. Krzysztofa Opalińskiego - pełniącego obowiązki Kierownika Sekcji Ochrony Informacji Niejawnych, podinsp. Leszka Gruntkowskiego - starszego wykładowcy Zakładu Służby Kryminalnej oraz asp. szt. Jana Nakielskiego - specjalisty Wydziału Organizacji Szkolenia i Dowodzenia. Pożegnanie miało charakter uroczystej odprawy, w której uczestniczyli kierujący komórkami organizacyjnymi. Po odczytaniu, przez bezpośrednich przełożonych, laudacji na cześć przyszłych emerytów, a także rozkazów o zwolnieniu ze służby, Komendant insp. Beata Różniak-Krzeszewska oraz Zastępca Komendanta insp. Mariusz Wiatr wręczyli upominki mające przypominać emerytom czas spędzony w Szkole.

Mł. inspektor Krzysztof Opaliński, który w dniu 15 maja przeszedł na emeryturę, w Policji przesłużył ponad 26 lat. Od 2002 roku zajmował w Szkole stanowiska kierownicze. Począwszy od kierownika biblioteki, następnie naczelnika Wydziału Organizacji Szkolenia, kierownika Zakładu Prawa, a później kierownika Zakładu Służby Prewencyjnej. Z dniem 8 marca 2017 r. powierzono mu obowiązki kierownika Sekcji Ochrony Informacji Niejawnych. Za wzorową służbę był wielokrotnie wyróżniany nagrodami Komendanta Głównego Policji oraz Komendanta Szkoły. Ponadto, posiada liczne odznaczenia, między innymi: Srebrną Odznakę „Zasłużony Policjant” oraz Srebrny „Medal Za Długoletnią Służbę”. Wykazywał także duże zaangażowanie w realizację przedsięwzięć propagujących bezpieczeństwo i wiedzę o Policji dla młodzieży.

Podinsp. Leszek Gruntkowski w policyjnym mundurze spędził 28 lat życia. Jako nauczyciel policyjny osiągał bardzo dobre wyniki w kształceniu słuchaczy, realizując zajęcia na wysokim poziomie dydaktycznym i merytorycznym. Dzięki zdobytej wiedzy i zaangażowaniu, przyczynił się do rozbudowy bazy dydaktycznej Szkoły poprzez przygotowywanie pomocy dydaktycznych. Szczególnego podkreślenia wymaga przygotowanie obudowy dydaktycznej kursu specjalistycznego w zakresie zwalczania przestępczości gospodarczej oraz z zakresu zwalczania i przeciwdziałania praniu pieniędzy. Wyróżniany nagrodami Komendanta Głównego Policji i Komendanta Szkoły Policji w Pile, a także odznaczony: Srebrnym Medalem „Za Długoletnią Służbę”, Złotą Odznaką „Zasłużony Policjant”.

Asp. szt. Jan Nakielski swoją przygodę z Policją rozpoczął w 1990 r. i od początku związany jest ze Szkołą Policji w Pile. Ponad 22 lata służył w komórce odpowiedzialnej za metodykę i organizację szkolenia. Na jego barkach spoczywało przygotowanie procesu szkolenia w aspekcie planistycznym i analitycznym. W związku z wejściem w życie do użytku nowych programów szkolenia, wiele czasu poświęcił na opracowanie i wdrożenie nowych zasad planowania zajęć, które funkcjonują do dzisiaj. Asp. szt. Jan Nakielski był wielokrotnie wyróżniany za wzorową służbę przez Komendanta Szkoły Policji w Pile oraz Komendanta Głównego Policji. Ponadto, został odznaczony Brązową Odznaką „Zasłużony Policjant” oraz Srebrnym Medalem „Za Długoletnią Służbę”.

 

 

Paulina Politowska, Ewa Pająk