II Konferencja pt. „Przestępczość farmaceutyczna. Sfałszowane leki oraz nowe substancje psychoaktywne - dopalacze”

W dniach 9-10 maja 2017 roku Szkoła Policji w Pile, wspólnie z Komendą Główną Policji oraz Wydziałem Farmaceutycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego zorganizowała II Konferencję pt. „Przestępczość farmaceutyczna. Sfałszowane leki oraz nowe substancje psychoaktywne - dopalacze”.

W konferencji udział wzięli przedstawiciele m.in. Komendy Głównej Policji, Centralnego Biura Śledczego Policji, jednostek terenowych i szkół Policji, Ministerstwa Finansów, Głównego Inspektora Sanitarnego, Narodowego Instytutu Leków oraz Wydziału Farmaceutycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. W trakcie konferencji wygłoszono następujące referaty:

 • prof. dr hab. n. farm. Zbigniew E. Fijałek - Wydział Farmaceutyczny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego – „Sfałszowane produkty medyczne (leki, wyroby medyczne i suplementy diety) - aktualne zagrożenia, metody wykrywania, zapobiegania i zwalczania”, „Nowe substancje psychoaktywne tzw. dopalacze - pochodzenie, badania i zagrożenie dla zdrowia publicznego”;
 • Tomasz Białas – Dyrektor Departamentu Nadzoru nad Środkami Zastępczymi Główny Inspektorat Sanitarny – „Nowe narkotyki jako zagrożenie zdrowia publicznego - Praktyczne aspekty ograniczania rynku dopalaczy w Polsce”;
 • Wojciech Ryżowski - Naczelnik Wydziału Współpracy Krajowej Departament Informacji Finansowej Ministerstwo Finansów – „Rola i zadania Generalnego Inspektora Informacji Finansowej w zwalczaniu przestępczości farmaceutycznej”;
 • podkom. Piotr Woźniak, kom. Artur Klemczak - CBŚP Zarząd w Poznaniu - „Przestępczość zorganizowana a obrót podrobionymi sterydami anabolicznymi, produktami stymulującymi popęd seksualny oraz hormonami”;
 • mł. insp. Piotr Trzciński, podinsp. Edmund Mamczur - WOM BK KGP-„Współpraca międzynarodowa w zakresie identyfikacji i ustalania składników majątkowych lokowanych za granicą”;
 • nadkom. Rafał Zatara, podkom. Hanna Bigielmajer - Wydział dw. z Przestępczością Gospodarczą KWP w Szczecinie, Szkoła Policji w Pile – „Nielegalny handel lekami w Internecie - studium przypadku”;
 • mł. insp. Paweł Zanewiat, asp. sztab. Bohdan Martul - Centralne Biuro Śledcze Policji Zarząd w Olsztynie – „Pranie pieniędzy przy obrocie nielegalnymi środkami farmakologicznymi”;
 • Krzysztof Jop - Narodowy Instytut Leków – „Model odpowiedzialności prawnej za czyny naruszające zakaz obrotu środkami zastępczymi oraz nowymi substancjami zastępczymi w prawie polskim”;
 • mgr Agnieszka Kalicka - Wydział Farmaceutyczny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego – „Aktualne badania sfałszowanych leków dla organów ścigania”;
 • dr Małgorzata Kubacka - Wydział Farmaceutyczny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego – „Współpraca organów ścigania z biegłym - aspekty prawne w opinii biegłego”;
 • Ewa Korbiel z firmy RAYTECH – „Narkotyki i dopalacze - detekcja i identyfikacja”;
 • podinsp. Iwona Marciniak - Krawczyk, kom. Joanna Grzegorczyk - Wydział Kryminalny BK  KGP – „Działania Policji mające na celu ograniczenie wprowadzania środków zastępczych i nowych substancji psychoaktywnych”;
 • Krzysztof Liszewski, Dariusz Najmoła - Agencja Bezpieczeństwa Biznesu "SALUS" - Stowarzyszenie "STOP NIELEGALNYM FARMACEUTYKOM" -  „Nielegalne oferowanie wyrobów farmaceutycznych za pośrednictwem Internetu na przykładzie rynku Litwy, Łotwy i Estonii. Wspieranie działań organów państwowych przeciwko nielegalnemu wprowadzaniu wyrobów farmaceutycznych, suplementów diety itp. przez organizacje społeczne”;
 • dr n. farm. Andrzej Pokrywka - Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu - Uniwersytet Zielonogórski – „Doping farmakologiczny - problem nie tylko sportowy”.

 

Konferencja koncentrowała się wokół zjawiska przestępczości farmaceutycznej i jej przeciwdziałaniu. Była również możliwością wzbogacenia wiedzy oraz wymiany doświadczeń i poglądów w zakresie m.in. metod wykrywania sfałszowanych leków oraz nowych substancji psychoaktywnych – dopalaczy oraz sposobów zabezpieczania leków przed fałszowaniem.

 

 

Mariusz Miernowski