Konferencja naukowa „Miejsce zdarzenia” - 2017 - Szkoła Policji w Pile

Konferencja naukowa „Miejsce zdarzenia”

W dniach 26-27 kwietnia 2017 roku w Gdańsku odbyła się V Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Miejsce Zdarzenia” pt. „Oględziny miejsc katastrof i przestępstw o charakterze terrorystycznym oraz identyfikacja ofiar” zorganizowana przez Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji.

Podczas konferencji Szkołę Policji w Pile reprezentowali podinsp.. Leszek Koźmiński, zastępca kierownika Zakładu Służby Kryminalnej, oraz nauczyciele kryminalistyki: podkom. Paweł Leśniewski, st. asp. Małgorzata Krzyżan i asp. Artur Pinkowski. Mieli oni niepowtarzalną szansę skonfrontowania własnych umiejętności i posiadanej wiedzy z doświadczeniami i rozwiązaniami prawno-praktycznymi obowiązującymi w innych państwach.

Przedsięwzięcie zgromadziło prawie 200 uczestników, w tym przedstawicieli Policji, Żandarmerii Wojskowej, Prokuratury i Sądów oraz Uczelni Wyższych z kraju, a także przedstawicieli z Gruzji, Malty, Szwajcarii, Słowacji, Czech, Litwy, Szwecji, Estonii, Rumunii, Danii, Belgii, Finlandii, Irlandii, Hiszpanii, Francji, Włoch, Tajlandii, Chin i Stanów Zjednoczonych. Do najciekawszych wystąpień należy zaliczyć referaty gości zagranicznych, którzy dzielili się swoimi nierzadko wyjątkowymi i niepowtarzalnymi doświadczeniami: dr Serge Eko, Interpol - „Zdarzenia o charakterze masowym i procedury identyfikacji ofiar katastrof w standardzie DVI – kluczowa rola INTERPOLU”, Christian Decobecq, Head of DVI unit in Belgium – „Przedstawienie procesu zarządzania punktem przechowywania zwłok na przykładzie zamachów w Brukseli” oraz prof. Peter Valentin, Uniwersytet w New Haven – „Identyfikacja ludzkich szczątków na przykładzie ofiar huraganu Katrina”.

Ciekawym elementem konferencji były pokazy oględzin miejsca zdarzenia o charakterze masowym, na przykładzie zamachów terrorystycznych z użyciem pojazdu ciężarowego, w której aktywną rolę odgrywali policjanci z czeskiego zespołu Disaster Victim Identification, funkcjonariusze Żandarmerii Wojskowej z Mińska Mazowieckiego oraz policjanci i biegli z CLKP i LK KWP w Gdańsku oraz technicy kryminalistyki z KMP w Gdyni wraz z lekarzem z Zakładu Medycyny Sądowej w Gdańsku.

Zdobyte podczas konferencji informacje i skonfrontowane doświadczenia z pewnością stanowić będą ważny przyczynek dla podniesienia jakości zajęć dydaktycznych, zwłaszcza w perspektywie przygotowywanych w naszej Szkole nowych miejsc ćwiczeniowych do oględzin miejsc zdarzeń o charakterze złożonym, które realizowane są w ramach kursów specjalistycznych dla techników kryminalistyki i kierowników zespołów oględzinowych.

(Autor: Jacek Słoński, zdjęcia: CLKP)