Kurs medialny - 2017 - Szkoła Policji w Pile

Kurs medialny

Po raz pierwszy, ale nie ostatni, w tym roku odbył się kurs specjalistyczny w zakresie współpracy z mediami.

Program kursu ma na celu kształtowanie właściwej komunikacji Policji
ze społeczeństwem za pośrednictwem mediów. Kurs przygotowuje policjantów zajmujących stanowiska kierownicze, w szczególności kierowników jednostek oraz komórek organizacyjnych Policji i ich etatowych i „nieetatowych” zastępców do wykonywania zadania związanego z prawidłowym udzielaniem informacji mediom. Szkolenie ukierunkowane jest na doskonalenie umiejętności z zakresu udzielania informacji mediom – od przygotowania do przekazu informacji.

W szkoleniu wzięła udział grupa 11 policjantów z Komendy Stołecznej Policji, Komend Wojewódzkich Policji w: Białymstoku, Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Rzeszowie i Szczecinie. Po siedmiu dniach intensywnych zajęć, uczestnicy otrzymali świadectwa ukończenia kursu. Życzymy im powodzenia w niełatwej sztuce kontaktu z mediami.

Jacek Czechowski