Przestępczość farmaceutyczna - II konferencja - 2017 - Szkoła Policji w Pile

Przestępczość farmaceutyczna - II konferencja

W dniach 9-10 maja 2017 roku Szkoła Policji w Pile, wspólnie z Komendą Główną Policji oraz Wydziałem Farmaceutycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego zorganizuje II Konferencję pt. „Przestępczość farmaceutyczna. Sfałszowane leki oraz nowe substancje psychoaktywne - dopalacze”.

Celem konferencji jest wzbogacenie wiedzy oraz wymiana doświadczeń i poglądów w zakresie m.in. metod wykrywania sfałszowanych leków oraz nowych substancji psychoaktywnych-dopalaczy, sposobów zabezpieczania leków przed fałszowaniem.

W konferencji udział wezmą przedstawiciele m.in. Komendy Głównej Policji, Centralnego Biura Śledczego Policji, jednostek terenowych i szkół Policji, Ministerstwa Finansów, Głównego Inspektora Sanitarnego, Narodowego Instytutu Leków oraz Wydziału Farmaceutycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

 

 

Michał Zielonka