Spotkanie z historią - 2017 - Szkoła Policji w Pile

Spotkanie z historią

Jak czytamy na stronie internetowej Instytutu Pamięci Narodowej, do jego zadań należy gromadzenie i zarządzanie dokumentami organów bezpieczeństwa państwa, sporządzonymi od 22 lipca 1944 r. do 31 lipca 1990 r., prowadzenie śledztw w sprawie zbrodni nazistowskich i komunistycznych, w tym zbrodni popełnionych na osobach narodowości polskiej lub obywatelach polskich innych narodowości.

Ustawowym zadaniem IPN jest również poszukiwanie miejsc spoczynku osób poległych w walkach o niepodległość i zjednoczenie Państwa Polskiego, poległych w walce z systemem totalitarnym lub wskutek represji totalitarnych i czystek etnicznych. Ponadto, IPN prowadzi działalność związaną z upamiętnianiem historycznych wydarzeń, miejsc i postaci w dziejach walk i męczeństwa narodu polskiego w kraju i zagranicą oraz miejsc walki i męczeństwa innych narodów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od 8 listopada 1917 r. do 31 lipca 1990 r.

 

Inne ważne zadania Instytutu, to prowadzenie badań naukowych oraz działalność w zakresie edukacji publicznej. Realizując ten właśnie element działalności, w dniu 26 kwietnia gościliśmy pana Tomasza Cieślaka - historyka z poznańskiego oddziału IPN, który przeprowadził wykład na temat podziemia niepodległościowego w okresie powojennym na terenie Wielkopolski. Nasz gość przedstawił wiele ciekawych, mało znanych faktów dotyczących tego okresu, ilustrując je zdjęciami. Słuchacze, którzy uczestniczyli w wykładzie brawami nagrodzili prelegenta, a on sam zapowiedział, że to na pewno nie ostatnia wizyta przedstawiciela IPN w pilskiej Szkole, na co bardzo liczymy.

 

Jacek Słoński