Dokumenty – bezpieczeństwo - wiarygodność

Grudzień to nierzadko miesiąc podsumowań i pierwszych planów na niedaleką przyszłość. Tak też potraktowane zostało Sympozjum Ekspertów organizowane przez Centrum Edukacji i Szkoleń Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych. Jego tematyka dotyczyła dokumentów publicznych, ich bezpieczeństwa i wiarygodności.

Największy producent polskich banknotów i  dokumentów publicznych zaprosił do udziału w przedsięwzięciu przedstawicieli jednostek terenowych Policji i szkół policyjnych, Straży Granicznej, Żandarmerii Wojskowej i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz urzędników Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Wśród występujących z referatami był także przedstawiciel Szkoły Policji w Pile - podinsp. Leszek Koźmiński, zastępca kierownika Zakładu Służby Kryminalnej, który przekazał zebranym informacje o poziomie świadomości funkcjonariuszy i urzędników w zakresie bezpieczeństwa dokumentów publicznych i potrzebie nieustannego podnoszenia umiejętności ich weryfikacji i potwierdzania wiarygodności.

Obecność Zastępcy Komendanta Szkoły Policji insp. Mariusza Wiatra i kierownik Zakładu Służby Kryminalnej mł. insp. Marzeny Brzozowskiej na przedmiotowej konferencji, stanowiła element zamykający wspólne rozmowy o porozumieniu pomiędzy Szkołą a PWPW, które na początku roku 2017, wraz ze złożonym pod nią podpisem Komendanta insp. Romana Sobczaka, zainicjuje nowy etap współpracy w zakresie szeroko pojętej edukacji, mającej na celu wzmacnianie bezpieczeństwa państwa i podnoszenia jakości czynności służbowych funkcjonariuszy Policji w zakresie wiarygodności dokumentów publicznych.

Jacek Czechowski

Powrót na górę strony