Pożegnań czas

Data publikacji 30.12.2016

W dniu 29 grudnia, w gabinecie komendanta Szkoły, insp. Romana Sobczaka, odbyła się uroczystość pożegnania ze służbą trojga starszych wykładowców: podinsp. Anny Rudnickiej i podinsp. Krzysztofa Wróblewskiego z Zakładu Służby Kryminalnej oraz podinsp. Marka Ratajczaka z Zakładu Prewencji i Technik Interwencyjnych.

Wymieniona grupa policjantów przez wiele lat przekazywała swoją wiedzę kolejnym pokoleniom absolwentów pilskiej Szkoły. Za ten wkład oraz wiele cennych i wartościowych inicjatyw, których autorami są przechodzący dziś w stan spoczynku wykładowcy, podziękował insp. Roman Sobczak, przekazując im listy gratulacyjne oraz upominki związane ze Szkołą.

W uroczystości uczestniczyli również zastępcy komendanta: insp. Mariusz Wiatr i insp. Roman Gryczka, a także bezpośredni przełożeni wspomnianych policjantów.

Waldemar Hałuja

  • Pożegnań czas #1
  • Pożegnań czas #2
  • Pożegnań czas #3
  • Pożegnań czas #4
  • Pożegnań czas #8
  • Pożegnań czas #9
  • Pożegnań czas #10
  • Pożegnań czas #11
  • Pożegnań czas #12
Powrót na górę strony