Aspekty praktyczne zwalczania przestępczości korupcyjnej - 2016 - Szkoła Policji w Pile

Aspekty praktyczne zwalczania przestępczości korupcyjnej

Trwa piąta, ostatnia z zaplanowanych na ten rok, edycja kursu specjalistycznego w zakresie zwalczania przestępczości korupcyjnej.

6 grudnia br. ze słuchaczami wspomnianego kursu spotkał się płk SG Krzysztof Kruciński – Naczelnik Wydziału XIV Zamiejscowego w Gdańsku Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej. To już trzecia wizyta przedstawiciela Straży Granicznej w Szkole Policji w Pile. Płk SG Krzysztof Kruciński zajmuje się profilaktyką antykorupcyjną i prowadzi, w ramach kursów specjalistycznych dla kadry kierowniczej i dowódczej Straży Granicznej, „szkolenia antykorupcyjne” w Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie.

Tematem prelekcji, wzbogaconej o ciekawą prezentację multimedialną i film dydaktyczny, były formy i metody zapobiegania zjawisku korupcji w kontekście zadań określonych w Rządowym Programie Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014–2019. Ponadto, przeciwdziałanie korupcji w Straży Granicznej oraz diagnozowanie zagrożeń korupcyjnych i nieprawidłowości w służbie. Nasz gość przedstawił także mapę zagrożeń korupcyjnych w SG.

Przyjazna atmosfera panująca podczas zajęć oraz otwarta i merytoryczna dyskusja z pewnością wpłyną na zwiększenie świadomości policjantów uczestniczących w szkoleniu w zakresie zagrożeń korupcyjnych.

Hanna Bigielmajer

  • Uczestnicy konferencji w Szkole Policji w Pile