Wielkopolska Konferencja „Dopalacz - zdradliwy (M)ocarz” - 2016 - Szkoła Policji w Pile

Wielkopolska Konferencja „Dopalacz - zdradliwy (M)ocarz”

Data publikacji 06.12.2016

Szybko zmieniająca się rzeczywistość i rozwój cywilizacji powodują, że zarówno organizacje porządku prawnego, jak i nauczyciele oraz uczniowie stają przed wyzwaniem uaktualniania swojej wiedzy o tym, jakie zagrożenia niesie ze sobą współczesny świat.

Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom, zorganizowana została konferencja pod tytułem „Dopalacz – zdradliwy (M)ocarz”, której celem nadrzędnym było zapoznanie uczestników z problematyką zjawisk dopalaczy i szeroko rozumianej narkomanii w obszarze prawnym, kryminalistycznym i profilaktycznym.

Konferencja została zorganizowana w zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym w Pile Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,  przez Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile, Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie i Samorząd Województwa Wielkopolskiego pod patronatem  Marszałka Województwa Wielkopolskiego Marka Woźniaka.

Wśród zagadnień poruszonych na konferencji znalazły się następujące tematy:

„Perspektywy uniwersalnej i selektywnej profilaktyki używania nowych narkotyków (tzw. dopalaczy) - przedstawione przez dr. hab. Krzysztofa Wojcieszka z WSNS w Warszawie,

„Zwalczanie przestępczości narkotykowej” - Grzegorz Czerniewicz z Izby Celnej w Poznaniu,

„Nowe substancje psychoaktywne - nowe wyzwania, nowe zagrożenia” - lek. med. Eryk Matuszkiewicz z Oddziału Toksykologii Szpitala Miejskiego w Poznaniu.

Naszą Szkołę, w roli prelegenta, reprezentował starszy wykładowca Zakładu Służby Kryminalnej  podinsp. Zbigniew Bogusz. Wygłosił on wykład zatytułowany „Dopalacze - nowe narkotyki. Uwarunkowania prawne i kryminalistyczne”.

Leszek Koźmiński