Przekazanie klucza władzy samorządowej - 2016 - Szkoła Policji w Pile

Przekazanie klucza władzy samorządowej

W związku ze zbliżającym się zakończeniem kursu zawodowego podstawowego, komendant Szkoły insp. Roman Sobczak podziękował przedstawicielom kompanii za postawę zaprezentowaną podczas pobytu.

Komendant, za aktywność realizowaną w działalności samorządu szkolnego słuchaczy oraz pracę wolontaryjną na rzecz społeczności lokalnej, wyróżnił listem gratulacyjnym oraz upominkiem dotychczasową przewodniczącą post. Magdalenę Kupiłaś oraz post. Patrycję Strumińską, post. Aleksandrę Matwiejko, post. Macieja Kołodzieja i post. Michała Szymanówkę.

Podczas spotkania dotychczasowa przewodnicząca przekazała symboliczny klucz nowemu samorządowi szkolnemu, któremu przewodniczyć będzie od 5 grudnia post. Anna Bieniaszewska. Nowemu zarządowi życzymy sukcesów na miarę poprzedników, a słuchaczom kończącym szkolenie - połamania długopisów na czekającym ich w dniu 9 grudnia egzaminie. 

Wojciech Thiel