Kurs szkolenia zawodowego podstawowego - 2016 - Szkoła Policji w Pile

Kurs szkolenia zawodowego podstawowego

Rozpoczęcie kolejnej edycji szkolenia zawodowego podstawowego, dla ponad 140 nowo przyjętych policjantów, odbyło się w auli Szkoły Policji w Pile. Uczestniczył w nim Komendant Szkoły Policji w Pile – insp. Roman Sobczak, Zastępca Komendanta ds. dydaktycznych - insp. Mariusz Wiatr oraz kierujący komórkami dydaktycznymi Szkoły.

Słuchacze w Szkole przebywać będą do 19 maja przyszłego roku. Podczas 127 dni szkoleniowych i w sumie 996 godzin zajęć dydaktycznych, będą oni zdobywać wiedzę i umiejętności, które pozwolą im na rozpoczęcie policyjnej służby.

Jacek Czechowski

  • Meldunek rozpoczynający uroczysta zbiórkę