Kradzież sygnału telewizyjnego - 2016 - Szkoła Policji w Pile

Kradzież sygnału telewizyjnego

Kradzież sygnału telewizyjnego to nie tylko kradzież dóbr intelektualnych, ale wiąże się z nią też niejednokrotnie dewastacja mienia.

Na piractwie telewizyjnym tracą wszyscy: zarówno legalni abonenci (pogarsza się jakość sygnału i pojawiają przerwy w jego nadawaniu), nadawcy programów telewizyjnych i ich licencjodawcy (ograniczenie wpływów z tytułu praw autorskich licencjonowanych i nadawanych programów), dystrybutorzy programów - telewizje kablowe i satelitarne (wzrost kosztów eksploatacji sieci, przerwy w nadawaniu programów, ograniczenie wpływów z abonamentu), a także Skarb Państwa - zmniejszenie wpływów z tytułu podatków od firm.

Zbigniew Taraś - przedstawiciel Stowarzyszenia Sygnał w dniu 26 października przedstawił słuchaczom kursu zawodowego podstawowego problematykę kradzieży sygnału telewizyjnego: regulacje prawne w tym zakresie oraz sposoby ujawniania i ścigania jego sprawców.

Michał Zielonka