Aspekty praktyczne zabezpieczania mienia - 2016 - Szkoła Policji w Pile

Aspekty praktyczne zabezpieczania mienia

25 listopada br., w związku z trzecią w tym roku edycją kursu specjalistycznego w zakresie czynności zmierzających do zabezpieczenia majątkowego, gościem Szkoły Policji w Pile był podinsp. Robert Chełstowski – ekspert z Zespołu ds. Odzyskiwania Mienia Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie.

Podczas spotkania ze słuchaczami wspomnianego kursu, nasz gość omówił cele i znaczenie zabezpieczeń majątkowych, metody i narzędzia służące do ustalania składników majątkowych sprawców przestępstw na etapie pracy operacyjnej i dochodzeniowo - śledczej, zagadnienie kryptowaluty typu bitcoin oraz rejestrację zabezpieczenia majątkowego i odzysku mienia w policyjnych systemach informatycznych. Ponadto, podinsp. Robert Chełstowski podzielił się swoimi doświadczeniami wynikającymi z kontroli przeprowadzonych w ramach sprawowanego nadzoru w jednostkach terenowych Policji. Poruszył również problem odrzucania wniosków o wydanie postanowienia o zabezpieczeniu majątkowym przez prokuratorów, ze wskazaniem przyczyn tego stanu rzeczy. Tematem wykładu były możliwości uzyskiwania cennych informacji o składnikach majątkowych w policyjnych bazach danych, w Centralnej Bazie Danych Ksiąg Wieczystych (CBDKW), GUGIK oraz w wyszukiwarce internetowej geoportal.gov.pl.

Wykład, wzbogacony o studium przypadku i ciekawe prezentacje multimedialne, spotkał się z żywym odbiorem i zainteresowaniem słuchaczy oraz stał się przyczynkiem do dalszej dyskusji.

Hanna Bigielmajer