Zakończenie szkolenia rzeczników dyscyplinarnych - 2016 - Szkoła Policji w Pile

Zakończenie szkolenia rzeczników dyscyplinarnych

I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu insp. Dariusz Szelwicki podziękował wykładowcom ze Szkoły Policji w Pile za profesjonalne przeprowadzenie szkolenia „Odpowiedzialność dyscyplinarna funkcjonariusza Policji”. Organizatorem szkolenia był Wydział Kadr i Szkolenia Komedy Wojewódzkiej Policji w Opolu, a współorganizatorem przedsięwzięcia Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów województwa opolskiego.

W miniony piątek w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Opolu zakończyło się 5-dniowe szkolenie rzeczników dyscyplinarnych. W szkoleniu brali udział funkcjonariusze z Komend Powiatowych Policji oraz Komendy Miejskiej Policji naszego garnizonu. 

Podinsp. Arkadiusz Bajerski oraz podinsp. Arkadiusz Pawlak  - wykładowcy ze Szkoły Policji w Pile omówili zakres prowadzenia postępowań dyscyplinarnych w Policji oraz zwrócili szczególną uwagę na właściwe interpretowanie podstaw prawnych. Ponadto w celu wypracowania prawidłowego przeprowadzenia wszystkich czynności dowodowych, w ramach trwającego postępowania, prowadzący przeprowadzili szereg zajęć praktycznych.

I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu podkreślił, że tak fachowe przeprowadzenie szkolenia przyczyni się do podniesienia wiedzy rzeczników dyscyplinarnych i podniesie jakość prowadzonych postępowań dyscyplinarnych w garnizonie opolskim. 

KWP Opole/SP Piła