Przemoc seksualna – perspektywa ofiar i sprawców - 2016 - Szkoła Policji w Pile

Przemoc seksualna – perspektywa ofiar i sprawców

W dniach 22-23 października na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Przemoc seksualna-perspektywa ofiar i sprawców”.

Prelegenci przedstawiali niezwykle ciekawe wyniki badań naukowych z różnych krajów oraz własne osiągnięcia naukowe, które rzucają nowe spojrzenie na prowadzenie czynności wykrywczych, diagnozę i opiniowanie biegłych psychologów, psychiatrów, seksuologów a także terapię osób pokrzywdzonych przemocą seksualną i ich sprawców. 

Prof. Antony Beech (zajmujący się psychologią kryminalną na Uniwersytecie w Birmingham, kierował Projektem Oceny Terapii Sprawców Przestępstw Seksualnych) oraz dr Dawn Fisher (psycholog kliniczny, biegła sądowa) przedstawiali strategie postępowania ze sprawcami przestępstw seksualnych, a zwłaszcza metody oceny ryzyka powrotu do popełniania przestępstw po odbyciu kary. Prof. dr hab. J. K. Gierowski (Collegium Medium Uniwersytetu Jagiellońskiego) scharakteryzował specyfikę badania i opiniowania poczytalności sprawców przestępstw seksualnych oraz casus sprawcy czterech zabójstw na tle seksualnym. Dr Rosaleen McElvaney (wykładowca na Uniwersytecie w Dublinie) poruszała problematykę odroczonego ujawnienia wykorzystania seksualnego oraz czynników pomocnych w procesie zdrowienia dzieci po wykorzystaniu seksualnym.

Z uwagi na specjalizację oraz zainteresowania zawodowe, uczestnikiem tej konferencji była nadkom. Ewa Mańka, która zdobytą wiedzę i informacje dotyczące ciekawych spraw wykorzysta podczas zajęć na szkoleniu specjalistycznym z policjantami prowadzącymi czynności wykrywacze w sprawach przestępstw seksualnych.

  Jacek Czechowski