X Europejski Dzień Przeciwko Handlowi Ludźmi - 2016 - Szkoła Policji w Pile

X Europejski Dzień Przeciwko Handlowi Ludźmi

Data publikacji 21.10.2016

Handel ludźmi to obecnie jeden z głównych problemów zarówno w wymiarze krajowym, jak i międzynarodowym współczesnej przestępczości. Już sama wiedza na ten temat i świadomość zagrożeń może pomóc uniknąć przykrych zdarzeń.

Handel ludźmi to obecnie jeden z głównych problemów zarówno w wymiarze krajowym, jak i międzynarodowym współczesnej przestępczości. Już sama wiedza na ten temat i świadomość zagrożeń może pomóc uniknąć przykrych zdarzeń. Informowanie i uświadamianie społeczeństwa jest jednym z celów „Krajowego Planu Działań Przeciwko Handlowi Ludźmi na lata 2016 – 2018”. 18 października w krajach Unii Europejskiej obchodzony jest jako Europejski Dzień Przeciw Handlowi Ludźmi.

Zgodnie z treścią punktu 11 części 1 – przyjętego w dniu 17 sierpnia 2016 r. przez Radę Ministrów – „Krajowego Planu Działań Przeciwko Handlowi Ludźmi na lata 2016 – 2018, organizacja ww. obchodów powierzona została szkołom Policji. W ramach obchodów X Europejskiego Dnia Przeciwko Handlowi Ludźmi, wykładowcy Zakładu Służby Kryminalnej Szkoły Policji w Pile: podinsp. Krzysztof Sawicki oraz podkom. Jolanta Kamińska przeprowadzili wykład dla słuchaczy na temat „Żebractwo jako współczesna forma handlu ludźmi”.

 

Marzena Brzozowska