Przestępczość zorganizowana w Polsce a pseudokibice - 2016 - Szkoła Policji w Pile

Przestępczość zorganizowana w Polsce a pseudokibice

Data publikacji 21.10.2016

W ubiegłym tygodniu kom. dr Michał Zielonka – p.o. zastępca kierownika Zakładu Prewencji i Technik Interwencyjnych w godzinach popołudniowych przeprowadził wykład konwersatoryjny dla słuchaczy Szkoły Policji w Pile pt. „Przestępczość zorganizowana w Polsce a pseudokibice”.

W ubiegłym tygodniu kom. dr Michał Zielonka – p.o. zastępca kierownika Zakładu Prewencji i Technik Interwencyjnych w godzinach popołudniowych przeprowadził wykład konwersatoryjny dla słuchaczy Szkoły Policji w Pile pt. „Przestępczość zorganizowana w Polsce a pseudokibice”. Spotkanie miało na celu przybliżenie problematyki związanej z pseudokibicami poprzez ukazanie ich typologii, zasad obowiązujących w tych środowiskach, charakterystycznych zachowań. Omówione i przedstawione zostały przykłady, które obrazują przeniesienie przez tę grupę osób „działalności” przestępczej poza stadiony piłkarskie, tworzenie struktur, które nie mają żadnego związku z kibicowaniem. Przestępczość narkotykowa, stręczycielstwo, wyłudzanie haraczy – to tylko kilka przykładów zachowań przestępczych, które stały się domeną tych grup. Źródłem dochodów pseudokibiców jest również przemyt i handel nielegalnym alkoholem i papierosami. Przedmiotem wykładu były również zagadnienia związane z relacjami miedzy pseudokibicami, zwalczaniem konkurencji, rekrutacja nowych członków, bezwzględna hermetyczność i hierarchiczność tych środowisk oraz zasad w nich obowiązujących. Poruszony został istotny aspekt dotyczący kolektywności działalności grupy, gdzie każdy z jej członków ma swoje miejsce, istnieje podział funkcji i ról, co pozwala na osiąganie przestępczych celów. Wykład spotkał się z żywym odbiorem ze strony słuchaczy i stał się przyczynkiem do ciekawej dyskusji nad podjętą problematyką.

  Mariusz Miernowski