VI Pilskie Subregionalne Targi Pracy i Kariery - 2016 - Szkoła Policji w Pile

VI Pilskie Subregionalne Targi Pracy i Kariery

Data publikacji 21.10.2016

W siedzibie Pilskiego Inkubatora Przedsiębiorczości w dniach 7-8 października br. odbyła się szósta edycja, współorganizowanych przez Miasto Piła oraz Inwest-Park, Targów Pracy i Kariery.

W siedzibie Pilskiego Inkubatora Przedsiębiorczości w dniach 7-8 października br. odbyła się szósta edycja, współorganizowanych przez Miasto Piła oraz Inwest-Park, Targów Pracy i Kariery. Pierwszy dzień targów, opatrzonych w tym roku hasłem „Wpadnij w sieć informatyki”, ukierunkowany był na pomoc młodym ludziom w określeniu własnej ścieżki rozwoju osobistego oraz wyborze dalszego kierunku kształcenia. Po raz trzeci, w części edukacyjnej targów, swoją ofertę zaprezentowała Szkoła Policji w Pile. Przekazywane treści skierowane były przede wszystkim do uczniów i absolwentów szkół średnich. Podinsp. Jacek Czechowski oraz Katarzyna Markiewicz udzielali zainteresowanym informacji związanych z doborem do policji, ścieżką kariery zawodowej oraz charakterem pracy w mundurze. Zainteresowanym przypominamy, że aby zostać policjantem, oprócz przejścia przez poszczególne etapy rekrutacji, należy m.in.: posiadać co najmniej średnie wykształcenie, cechować się nieposzlakowaną opinią, wykazywać odpowiednie zdolności fizyczne i psychiczne, a także nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu. Warto również pamiętać, że jest to zawód, który wymaga dużego zaangażowania, ciągłego kształcenia i samodyscypliny.

  Paulina Politowska