Ogólnopolska Konferencja Naukowa Aplikantów Adwokackich - 2016 - Szkoła Policji w Pile

Ogólnopolska Konferencja Naukowa Aplikantów Adwokackich

Data publikacji 21.10.2016

„Adwokatura wobec zmian w prawie cywilnym i karnym” - to temat ogólnopolskiej konferencji naukowej zorganizowanej 30 września br. przez Samorząd Aplikantów Adwokackich Izby Adwokackiej w Warszawie oraz czasopismo aplikantów adwokackich „Młoda Palestra”.

„Adwokatura wobec zmian w prawie cywilnym i karnym” - to temat ogólnopolskiej konferencji naukowej zorganizowanej 30 września br. przez Samorząd Aplikantów Adwokackich Izby Adwokackiej w Warszawie oraz czasopismo aplikantów adwokackich „Młoda Palestra”. Patronat nad przedsięwzięciem objęły Naczelna Rada Adwokacka oraz Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie. Wśród prelegentów wystąpili m.in.: SSA Zbigniew Kapiński, adw. Jacek Dubois, prok. Tomasz Pyzara, adw. Jacek Kondracki, SSO Barbara Piwnik, adw. Krzysztof Wąsowski, wiceminister sprawiedliwości Łukasz Piebiak, podsekretarz stanu Mariusz Haładyj, adw. Marcin Lemkowski, adw. Katarzyna Bilewska, adw. Jakub Wende, SSO Agnieszka Owczarewicz, adw. Sebastian Pabian, adw. Janusz Tomczak, SSO Dorota Radlińska, SSO Rafał Wagner oraz adw. Andrzej Michałowski. Szkołę Policji w Pile w charakterze prelegenta reprezentował podinsp. Krzysztof Sawicki z Zakładu Służby Kryminalnej, który przybliżył uczestnikom zagadnienia związane z tajemnicą adwokacką w kontekście zmian w ustawie o Policji. W trakcie wystąpień, przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości i Ministerstwa Rozwoju, określili perspektywy i zagrożenia wynikające ze zmian, a szczególnie z informatyzacji postępowania cywilnego. Podczas pozostałych referatów podejmowano tematy nowelizacji postępowania karnego - ustawa z dnia 11 marca 2016 r. i tajemnicy adwokackiej w kontekście zmian legislacyjnych. W spotkaniu, które odbyło się w Sali Kolumnowej Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, wzięło udział przeszło 200 prawników, głównie aplikantów i młodych adwokatów z izb adwokackich całego kraju.

  Marzena Brzozowska