Kolejny kurs specjalistyczny - 2016 - Szkoła Policji w Pile

Kolejny kurs specjalistyczny

Data publikacji 21.10.2016

Blisko stu słuchaczy reprezentujących garnizony z całej Polski rozpoczęło naukę na kolejnym kursie specjalistycznym dla policjantów służby kryminalnej wykonujących czynności operacyjno-rozpoznawcze OR.

Blisko stu słuchaczy reprezentujących garnizony z całej Polski rozpoczęło naukę na kolejnym kursie specjalistycznym dla policjantów służby kryminalnej wykonujących czynności operacyjno-rozpoznawcze OR. W trakcie dwumiesięcznego pobytu w Szkole będą wzbogacać swoją wiedzę i umiejętności w zakresie postępowania przygotowawczego, pracy operacyjnej, procesu wykrywczego wybranych przestępstw, a także doskonalić umiejętności ze szkolenia strzeleckiego, taktyki i techniki zatrzymania niebezpiecznego przestępcy oraz udzielania pierwszej pomocy. W trakcie realizacji zajęć programowych słuchacze będą mogli korzystać z wiedzy i doświadczenia szkolnych wykładowców, policjantów z jednostek organizacyjnych Policji oraz podmiotów pozapolicyjnych zapraszanych do prowadzenia wybranych zagadnień do naszej Szkoły.

  Wojciech Thiel