Rajd Graniczny - 2016 - Szkoła Policji w Pile

Rajd Graniczny

Data publikacji 20.10.2016

Wykładowcy Zakładu Służby Kryminalnej Szkoły Policji w Pile reprezentowali Szkołę podczas II Rajdu Granicznego Nordic Walking, który odbył się 24 września we wsi Jeziorki.

Wykładowcy Zakładu Służby Kryminalnej Szkoły Policji w Pile reprezentowali Szkołę podczas II Rajdu Granicznego Nordic Walking, który odbył się 24 września we wsi Jeziorki. Celem imprezy, co podkreślają sami organizatorzy, było uczczenie 77. rocznicy wybuchu II wojny światowej, pamięci ofiar tej wojny, popularyzacja nordic walking, jako aktywnej formy rekreacji i spędzania wolnego czasu oraz integracji dzieci zdrowych z dziećmi niepełnosprawnymi, a także promocja wsi Jeziorki, gminy Kaczory i powiatu pilskiego. Policjanci z pilskiej Szkoły wzbogacili program imprezy o stoisko kryminalistyczne, które cieszyło się popularnością. Wykładowcy opowiadali zainteresowanym uczestnikom rajdu o roli i możliwościach kryminalistyki, a także wykonali pamiątkową daktyloskopię. Funkcjonariusze naszej Szkoły wspomagają każdą inicjatywę lokalnych społeczności, zwłaszcza jeśli mogą służyć jej integracji i bezpieczeństwu. Dlatego też we wspomnianą sobotę wzięli też udział w finale projektu Wielkopolskiej Wiary - „Plecemin - nasza historia - według młodszej Wiary”. Tego dnia odbyła się prezentacja publikacji o powojennej historii Plecemina, przygotowanej przez miejscową młodzież. Projekt został wcześniej wsparty przez podinsp. Leszka Koźmińskiego, który przeprowadził dla młodzieży specjalne zajęcia o fotografii i zabezpieczaniu dokumentów, dzięki czemu wspomniana publikacja została w tym zakresie przygotowana w pełni profesjonalnie. Nadkom. Zbigniew Wlazło wsparł natomiast publikację własnymi szkicami poświęconymi miejscowości Plecemin.

  Paulina Politowska