Przeciwdziałanie korupcji - 2016 - Szkoła Policji w Pile

Przeciwdziałanie korupcji

Data publikacji 20.10.2016

Pułkownik Krzysztof Kruciński - naczelnik Wydziału XIV Zamiejscowego w Gdańsku Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej spotkał się ze słuchaczami kursu specjalistycznego ...

Pułkownik Krzysztof Kruciński - naczelnik Wydziału XIV Zamiejscowego w Gdańsku Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej spotkał się ze słuchaczami kursu specjalistycznego w zakresie zwalczania przestępczości korupcyjnej. Nasz gość omówił zagadnienia z zakresu korupcji skierowanej do funkcjonariuszy Straży Granicznej, w tym tzw. mapę zagrożeń korupcyjnych. Jak się okazuje, obszarami najbardziej zagrożonymi przestępczością korupcyjną są: kontrola ruchu granicznego, ochrona granicy państwowej (tzw. zielonej granicy), kontrola ruchu drogowego, kontrola cudzoziemców, zamówienia publiczne oraz dostęp do danych z systemów teleinformatycznych i dostęp do informacji o sposobie pełnienia służby. Udzielanie korzyści majątkowych i osobistych w szeregach SG towarzyszy również przemytowi towarów akcyzowych (alkohol, papierosy) i przerzutowi pochodzących z kradzieży luksusowych samochodów. Podczas prelekcji omówiono także działania profilaktyczne i wykrywcze podejmowane przez Straż Graniczną w ramach Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019. Swoistego rodzaju ciekawostką było zagadnienie nielegalnego wydobycia bursztynu („bałtyckiego złota”), którego złoża są zlokalizowane m.in. w obszarze działania gdańskiego oddziału SG, gdzie dochodzi do prób korupcji. Spotkanie z przedstawicielem Straży Granicznej było niepowtarzalną okazją do wzajemnej wymiany doświadczeń i poglądów. Biuro Spraw Wewnętrznych, którego przedstawicielem jest płk SG Krzysztof Kruciński, jest wyspecjalizowaną jednostką organizacyjną Straży Granicznej powołaną do rozpoznawania, zapobiegania i wykrywania zagrożeń godzących w wykonywanie ustawowych zadań Straży Granicznej, a jednym z takich zagrożeń jest właśnie przestępczość korupcyjna.

  Hanna Bigielmajer