Jak Sherlock Holmes i doktor Watson - 2016 - Szkoła Policji w Pile

Jak Sherlock Holmes i doktor Watson

Blisko stu policjantów reprezentujących wszystkie policyjne garnizony będzie kształtować swoje kompetencje zawodowe w ramach rozpoczętego dzisiaj kursu specjalistycznego ...

Blisko stu policjantów reprezentujących wszystkie policyjne garnizony będzie kształtować swoje kompetencje zawodowe w ramach rozpoczętego dzisiaj kursu specjalistycznego dla policjantów służby kryminalnej wykonujących czynności dochodzeniowo - śledcze.Program kursu obejmuje zagadnienia, których opanowanie przygotuje przyszłych absolwentów do wykonywania m.in. takich zadań jak: trafne określanie kwalifikacji prawnej zdarzeń przestępczych, umiejętne uzasadnianie decyzji procesowych, stosowanie wybranych metod i form pracy operacyjnej, realizowanie procesu wykrywczego.

 Artur Godlewski