Dochodzeniowcy - 2016 - Szkoła Policji w Pile

Dochodzeniowcy

Data publikacji 22.08.2016

40 policjantów reprezentujących garnizony: dolnośląski, lubelski, łódzki, małopolski, mazowiecki, podkarpacki, pomorski, śląski, świętokrzyski, warmińsko-mazurski, wielkopolski oraz Komendę Stołeczną Policji, ...

40 policjantów reprezentujących garnizony: dolnośląski, lubelski, łódzki, małopolski, mazowiecki, podkarpacki, pomorski, śląski, świętokrzyski, warmińsko-mazurski, wielkopolski oraz Komendę Stołeczną Policji, rozpoczęło dziś naukę na kursie specjalistycznym dla policjantów służby kryminalnej wykonujących czynności dochodzeniowo-śledcze.

W trakcie trzymiesięcznego pobytu w Szkole będą wzbogacać swoją wiedzę i umiejętności w zakresie prowadzenia postępowania przygotowawczego, trafnego określania kwalifikacji prawnej zdarzeń przestępczych, umiejętności uzasadniania decyzji procesowych, stosowania wybranych metod i form pracy operacyjnej oraz realizacji procesu wykrywczego.

autor: Artur Godlewski

  • Dochodzeniowcy