Współpraca z Uniwersytetem Śląskim - 2016 - Szkoła Policji w Pile

Współpraca z Uniwersytetem Śląskim

Data publikacji 01.08.2016

29 lipca 2016 r. w siedzibie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach zostało podpisane porozumienie o współpracy naukowo-dydaktycznej pomiędzy Uniwersytetem ...

Współpraca naukowo-dydaktyczna z Uniwersytetem Śląskim 29 lipca 2016 r. w siedzibie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach zostało podpisane porozumienie o współpracy naukowo-dydaktycznej pomiędzy Uniwersytetem reprezentowanym przez prof. zw. dr. hab. Wiesława Banysia - Rektora, a Szkołą Policji w Pile, którą reprezentował insp. Mariusz Wiatr – p.o. Zastępca Komendanta.
Porozumienie zakłada współpracę w obszarze naukowo-dydaktycznym, uaktywnienie środowiskowe i kulturowe obu podmiotów edukacyjnych oraz wspólne działanie w kontekście szeroko rozumianej profilaktyki i bezpieczeństwa publicznego. W spotkaniu uczestniczyli m.in.: prof. zw. dr hab. Jadwiga Stawnicka z Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego oraz dr Robert Netczuk z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego.
Dotychczasowa współpraca miała swój wymiar w zakresie uczestnictwa pracowników naukowych Uniwersytetu w sympozjach organizowanych przez Szkołę Policji w Pile, natomiast nauczyciele policyjni Zakładu Służby Kryminalnej naszej Szkoły realizowali zajęcia dydaktyczne z zakresu patologii społecznych oraz negocjacji w sytuacjach kryzysowych dla studentów w siedzibie Uniwersytetu.
Współpraca naukowo-dydaktyczna z Uniwersytetem Śląskim Podpisanie porozumienia o współpracy wzbudziło zainteresowanie lokalnej telewizji oraz radia. W wywiadzie udzielonym dla TVP3, insp. Mariusz Wiatr podkreślił nowe możliwości i płaszczyzny współpracy, jakie stwarza porozumienie. Przedstawiciele mediów zadawali pytania dotyczące realizowanych przez pilską Szkołę kursów, wskazując na jej kryminalny profil.
Zachęcamy do zapoznania się z relacją z tego wydarzenia opublikowaną na stronie Uniwersytetu Śląskiego.

Współpraca naukowo-dydaktyczna z Uniwersytetem Śląskim Współpraca naukowo-dydaktyczna z Uniwersytetem Śląskim Współpraca naukowo-dydaktyczna z Uniwersytetem Śląskim Współpraca naukowo-dydaktyczna z Uniwersytetem Śląskim

autor: Marzena Brzozowska

(01.08.16)