IV edycja kursu specjalistycznego HL - 2016 - Szkoła Policji w Pile

IV edycja kursu specjalistycznego HL

Data publikacji 01.07.2016

Walka z handlem ludźmi jest jednym z najistotniejszych wyzwań, jakie stoją dzisiaj przed organami ścigania. Dlatego tak ważne jest, by starać się za wszelką cenę ...

IV edycja kursu specjalistycznego HL Walka z handlem ludźmi jest jednym z najistotniejszych wyzwań, jakie stoją dzisiaj przed organami ścigania. Dlatego tak ważne jest, by starać się za wszelką cenę i wszystkimi dostępnymi środkami wpływać na zminimalizowanie skali tego zjawiska. Pomocna w tym może okazać się również wiedza i doświadczenie, jakie nabyli uczestnicy zakończonej IV edycji 5-dniowego kursu specjalistycznego z zakresu zapobiegania przestępstwom handlu ludźmi i ich zwalczania.
Dwudziestu funkcjonariuszy służby kryminalnej, realizujący zadania służbowe związane z zapobieganiem i zwalczaniem przestępstwa handlu ludźmi, wzbogacało swoją wiedzę o współczesnych formach wykorzystania osób jako ofiary handlu ludźmi, metodach działania sprawców oraz taktyce prowadzenia czynności wykrywczych.
Prelegentami, którzy podzielili się wiedzą z uczestnikami kursu, byli wykładowcy Zakładu Służby Kryminalnej: podkom. Jolanta Kamińska, podinsp. Krzysztof Sawicki oraz nadkom. Ewa Mańka z Wydziału Organizacji Szkolenia i Dowodzenia. W charakterze ekspertów zewnętrznych w zakresie zapobiegania i zwalczania przestępstwa handlu ludźmi wykłady prowadzili: mł. insp. Adam Pęśko - radca Wydziału ds. Handlu Ludźmi Biura Kryminalnego KGP oraz kom. dr Paweł Łabuz - ekspert Zarządu CBŚP w Rzeszowie.

IV edycja kursu specjalistycznego HL IV edycja kursu specjalistycznego HL IV edycja kursu specjalistycznego HL IV edycja kursu specjalistycznego HL

autor: Marzena Brzozowska

(01.07.16)