Sympozjum pismoznawcze - 2016 - Szkoła Policji w Pile

Sympozjum pismoznawcze

Data publikacji 21.06.2016

Już po raz 17. Uniwersytet Wrocławski gościł w swoich zabytkowych murach Sali Muzycznej Oratorium Marianum uczestników Wrocławskiego Sympozjum Badań Pisma.

Sympozjum pismoznawcze Już po raz 17. Uniwersytet Wrocławski gościł w swoich zabytkowych murach Sali Muzycznej Oratorium Marianum uczestników Wrocławskiego Sympozjum Badań Pisma. Ponad 200 uczestników z całego świata, w tym polscy naukowcy z uczelni i biegli z policyjnych laboratoriów, a także eksperci badań dokumentów z Rumunii, Indii, Brazylii, Kanady, Ukrainy, Litwy, Łotwy i Włoch, dyskutowali o możliwościach i osiągnięciach współczesnych badań pismoznawczych.
Szkołę Policji w Pile reprezentował podinsp. Leszek Koźmiński, zastępca kierownika Zakładu Służby Kryminalnej, będący także biegłym sądowym oraz ekspertem Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego w dziedzinie kryminalistycznych badań dokumentów. Pośród licznych wystąpień zgłosił on do publikacji sympozjalnej referat pt. Maskowanie pisma a możliwości identyfikacyjne wykonawcy na przykładzie „Sprawy Konwojenta”.
Podczas ożywionej dyskusji, realizowanej pomiędzy wystąpieniami znawców badań pismoznawczych, podkreślano także znaczenie i rolę policjantów służby kryminalnej, którzy nierzadko korzystają z pomocy biegłych tej dyscypliny. Tym bardziej warto przypomnieć, że w ostatnim numerze Kwartalnika Prawno-Kryminalistycznego można znaleźć warty uwagi artykuł autorstwa podinsp. Leszka Koźmińskiego i sierż. Marcina Nowakowskiego z LK KWP w Poznaniu dotyczący błędów i zasad sporządzania postanowienia o dopuszczeniu dowodu z opinii biegłego.

autor: Marzena Brzozowska

(21.06.16)