Spadochroniarze Sosabowskiego - 2016 - Szkoła Policji w Pile

Spadochroniarze Sosabowskiego

Data publikacji 17.06.2016

Po długiej przerwie, spowodowanej remontem, w maju została oddana do użytku szkolna galeria sztuki „Akwarium”. Pracownicy i funkcjonariusze Szkoły ...

Spadochroniarze Sosabowskiego Po długiej przerwie, spowodowanej remontem, w maju została oddana do użytku szkolna galeria sztuki „Akwarium”. Pracownicy i funkcjonariusze Szkoły Policji w Pile mogą na nowo prezentować w niej swoje najrozmaitsze pasje.
Obecnie w „Akwarium” trwa wystawa poświęcona postaci generała Stanisława Sosabowskiego oraz udziału 1 Samodzielnej Brygady Spadochronowej w operacji „Market-Garden”. Autorami wystawy są pasjonaci, wykładowcy Zakładu Służby Kryminalnej - nadkom. Leszek Bieliński i podkom. Paweł Leśniewski. O tym, skąd wzięło się zainteresowanie wciąż mało popularnym w Polsce Generałem oraz o tym, skąd pochodzą prezentowane zbiory, opowiedział nam jeden z twórców wystawy – nadkom. Leszek Bieliński: „W 1992 roku, gdy odbywałem zasadniczą służbę wojskową w 6 Brygadzie Desantowo-Szturmowej w Krakowie, miał miejsce światowy zlot spadochroniarzy. Podczas uroczystości odsłonięcia pomnika gen. Stanisława Sosabowskiego zostałem odznaczony przez weteranów Brygady srebrną odznaką Związku Polskich Spadochroniarzy w Londynie. Od tego czasu zaczęła się moja przygoda z 1SBS i generałem Sosabowskim. W Holandii każdy wie, kim był Generał, w naszym kraju bywa z tym różnie. Dlatego powstała ta wystawa. Zbiory w całości pochodzą z naszych prywatnych kolekcji i były gromadzone latami.”.

Uroczyste otwarcie wystawy odbyło się 6 czerwca br. Wernisaż rozpoczął się wykładem połączonym z prezentacją multimedialną. Uroczystość uświetniła obecność delegacji harcerzy 7 Harcerskiej Drużyny „Czerwonych Beretów” im. gen. Sosabowskiego z Hufca Związku Harcerstwa Polskiego w Lęborku. Drużyna udostępniła również, na czas trwania wystawy, materiały dotyczące pracy z patronem drużyny. Wśród zaproszonych na wystawę gości znaleźli się ponadto: Starosta Pilski Eligiusz Komarowski, Prezydent Miasta Piły dr Piotr Głowski, hm. Krzysztof Siwka z Hufca ZHP w Lęborku, ks. kpt. Tomasz Wola – proboszcz parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Pile, przedstawiciele Związku Polskich Spadochroniarzy z Prezesem Oddziału Poznańskiego - panem Michałem Żmudą, kpt. Paweł Kamiński- przedstawiciel Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile, a także komendanci i kierownicy komórek organizacyjnych Szkoły.

Spadochroniarze Sosabowskiego Spadochroniarze Sosabowskiego Spadochroniarze Sosabowskiego Spadochroniarze Sosabowskiego
Spadochroniarze Sosabowskiego Spadochroniarze Sosabowskiego Spadochroniarze Sosabowskiego Spadochroniarze Sosabowskiego
Spadochroniarze Sosabowskiego Spadochroniarze Sosabowskiego Spadochroniarze Sosabowskiego Spadochroniarze Sosabowskiego
Spadochroniarze Sosabowskiego Spadochroniarze Sosabowskiego Spadochroniarze Sosabowskiego Spadochroniarze Sosabowskiego

autor: Paulina Politowska

(16.05.16)